гр.Хасково - ул.Банска 24
Апартаменти

1/2

Апартамент 1

Статус - Продаден

Изложение

(вкючени идеални части)

Обща квадратура

Вид          
 

97,31кв.м

Юг-Изток

2-стаен

1/2

Апартамент 2

Статус - Свободен

Изложение

(вкючени идеални части)

Обща квадратура

Вид          
 

90,94кв.м

Север-Изток

2-стаен

1/2

Апартамент 3

Юг-Изток

2-стаен

74.16кв.м

Изложение

(вкючени идеални части)

Обща квадратура

Вид          
 

Статус - Свободен

1/2

Апартамент 4

Статус - Продаден

73,57кв.м

Изложение

(вкючени идеални части)

Обща квадратура

Вид          
 

Север-Изток 

2-стаен

1/4

Апартамент 5

Статус - Свободен

Юг-Изток

Изложение

(вкючени идеални части)

Обща квадратура

Вид          
 

2-стаен

103,4кв,м

1/2

Апартамент 6

Статус - Свободен

70,96кв.м

Изложение

(вкючени идеални части)

Обща квадратура

Вид          
 

Север-Изток

2-стаен